Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ stránok www.sunmarketing.sk prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosti pre všetkých používateľov internetu.

Štruktúra layoutu i obsahu je vytvorená štrukturálnym XHTML 1.1, vizuálna stránka prezentácie s využitím kaskádových štýlov (CSS).

Pri tvorbe stránok bolo prihliadané k metodickému pokynu v MVČR (Best practice – pravidlá pre tvorbu prístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavným normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s dôrazom na maximálne splnenie pravidiel a k metodickým pokynom projektom „Blind Friendly Web“ Zjednotenej organizácie nevidiacich a slabozrakých ČR (z dňa 4. 2. 2004).

Texty

Všetky zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách a je možné ľubovoľne upravovať ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového vyhľadávača (Ctrl + posun kolieskom myši).

Tlač

Súčasťou webových stránok je tiež CSS štýl pre tlačenú verziu. Všetky stránky sa dajú tlačiť bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového vyhľadávača (štandardná ikona tlačiarne v navigačnej lište prehliadača alebo cez menu súbor – tlač).

Klávesové skratky

  1. prehlásenie o prístupnosti
  2. úvodná stránka
  3. mapa stránok
  4. kontakt

Použitie skratiek v prehliadači

Poznámka: Pre voľbu čísel používajte horný riadok na klávesnici, nie numerický blok vpravo.

Internet Explorer vo Windows

Požadovanú akciu na českej klávesnici vyvoláte súčasným stlačením klávesov ľavý Alt + Shift + priradené číslo. Pre potvrdenie akcie je potrebné stlačiť klávesu ENTER.

  • Mozilla Firefox vo Windows a na Linuxe

Požadovanú akciu na českej klávesnici vyvoláte súčasným stlačením klávesov ľavý Alt + Shift + priradené číslo.

  • Opera vo Windows

Požadovanú akciu na českej klávesnici vyvoláte súčasným stlačením klávesov Shift + Esc + priradené číslo.

  • Mozilla Firefox na Mac OS X

Požadovanú akciu na českej klávesnici vyvoláte súčasným stlačením klávesov Ctrl + priradené číslo.

  • Safari na Mac OS X

Požadovanú akciu na českej klávesnici vyvoláte súčasným stlačením klávesov Ctrl + Alt + priradené číslo.

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.sunmarketing.sk je spoločnosť Sun Marketing s. r. o., so sídlom Grösslingova 2478/4, 81109 Bratislava 1, IČ0: 27454568, ktorá je v súlade zo zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.sunmarketing.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazeniach na týchto stránkach, ako i výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadi týmito pravidlami použitia internetových stránok www.sunmarketing.sk, (ďalej len „Pravidlá“). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „používatelia“). Používateľ vyjadril súhlas s pravidlami tým, že vstúpi na akúkoľvek z webových stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci webových stránok prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.sunmarketing.sk s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch vyslovene stanovené inak.

Akékoľvek kopírovanie obsahu stránok bez vedomia prevádzkovateľa je zakázané.

Ochrana Dát

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na harddisk počítača používateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

Ako väčšina internetových stránok, stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak nechce používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak si zablokuje používateľ všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.sunmarketinng.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými Prevádzkovateľ nemá kontrolu. Ak používateľ navštívil niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s jej zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných subjektov.

Správanie používateľov

Pri používaní týchto stránok používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce používateľovi z používania týchto stránok, sú celé na používateľovi a prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané príslušným miestnym súdom v Českej republike a v súlade s právnymi predpismi Českej republiky.

Ustanovenie pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od ostatných dohôd a na jej platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od spoločnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.

Kontakt

Ak objavíte na našich webových stránkach akýkoľvek problém, ktorý by bránil v ich prístupnosti, informujte nás na emailovej adrese kontakt@sunmarketing.sk, pokúsime sa prípadný problém čo najskôr opraviť.

Kontaktujte nás

Pošlite nám vyplnený formulár a buďte v strehu - do 2 hodin sa vám ozveme.

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Nebojte, vyplnením formulára se k ničemu nezaväzujete.