Spoločenská zodpovednosť

Škodoradostní ľudia hovoria, že každý dobrý skutok býva po zásluhe potrestaný. Dúfame, že je to len povera.

Komu s čím pomáhame, aby sme neskončili v pekle

  • Petr Koukal má za sebou silný príbeh. Zvíťazil nad rakovinou. Len 5% českých mužov chodí na preventívne prehliadky. Tí ostatní zbytočne riskujú zdravie a kvalitu svojho života. Projekt STK pre chlapov to chce zmeniť. Chceme byť súčasťou tejto zmeny. Podporili sme STK pre chlapov PPC kampaňami a sprostredkovaním Google grants.
  • Keď sme sa tak ďalej zamysleli, uvedomili sme si, že rakovina je choroba, s kterou sa střetáváme v našom okolí veľmi často. Nie je to sice jedna z tých nejhorších chorôb, ale z hľadiska počtov pacientov, ktorí ňou trpia, je určite tou najobávanejšou. A práve v tomto kontexte sme sa rozhodli podporiť aj Heřmanského nadaci hematologické onkologie, ktorá vykonáva jako výzkum a liečbu, tak aj nie menej dôležitú výuku a prevenciu.
  • Každé dieta patrí do rodiny. Ideme s dobou, a preto podporujeme obecne prospešnú spoločnosť Dobrá rodina, ktorá pomáha ohrozenýým deťom, aby namiesto v ústavoch vyrastali v rodinách. Pretože túto tématiku zatiaľ na Facebooku nie je moc vidieť, radi m s tým pomáhame. Chceli sme však ísť ešte ďalej. Preto sme začali podporovať ich iniciativu #Dobrystart. Chceme dať spoločne najavo, že hlavne malé deti do ústavov nepatria. Pre mnohých je to možno kontroverzná téma, na to sa ale pri pomoci nepozeráme.

  • Minulý rok bol pre Sun najúspešnejším rokom za celú jeho históriu a radi by sme sa o tento úspech podelili aj s tými, ktorý v živote toľko šťastia nemali. Preto sme sa rozhodli, okrem blížiacich sa aktivít, podporiť aj organizáciu Cesta domov, ktorá poskytuje nevyliečiteľným a umierajúcim dospelým či deťom paliatívnu starostlivosť. Poskytuje tiež podporu rodine a umožňuje, aby človek v posledných dňoch a týždňoch života mohol dožiť dôstojne, mať čas na svojich najbližších, na rozlúčku a mohol byť doma, v prostredí, ktoré má rád. Vedľa poskytovania priamej pomoci umierajúcim a ich rodinám usiluje o navrátenie témy konca života do verejného priestoru a snaží sa prispievať k systémovej zmene, vďaka ktorej by včasná paliatívna starostlivosť bola dostupná všetkým, ktorí o ňu požiadajú. Cesta domů má na starosti taktiež portál Umírání.cz.
  • Kampaň Srdcerváči, ktorá podporuje zamestnávanie zdravotne postihnutých, chytila za srdce aj nás. A preto radi pomôžeme s tým, ako sa pobiť s online svetom čo najlepšie.
  • Spolok Amélie si nás našiel sám a my sme to s radosťou prijali. Pomáhame im so správnou kampaňou, na ktorú získali Google grant. Starajú sa o dospelých s onkologickými ochoreniami. Či už v rovine psychologickej pomoci alebo aj cez sociálne služby. Tréningy pamäti, cvičenia, kurzy a štyri centrá po republike. Nepodporujeme tak len osvetu, ale aj následnú starostlivosť o klientov s onkologickým ochorením.
  • Spolupráca s organizáciou Portus trvá už niekoľko rokov. Akcia cihla podporuje ľudí s mentálnym postihnutím a pomocou chráneného bývania alebo možnosti zamestnania im ponúka žiť plnohodnotný život. Školíme ich v oblasti sociálnych sietí a kampaňami podporujeme okrem iného ich ďalšiu akciu Ćihlafest. Doporučujeme ich príbehy #DobrotySPribehem. Sú vynikajúce!

 • Pridali sme sa k spoločnému projektu nadačného fondu DOBRÝ ANJEL, ktorý pomáha rodinám s deťmi, ktoré sa vplyvom onkologického alebo iného závažného ochorenia niektorého z členov rodiny dostali do finančnej tiesne.

  • Niektoré veci sa za peniaze kúpiť nedajú. Preto sme sa rozhodli zadarmo spravovať YouTube kampaň pre Deň Detské Onkológie, ktorý organizuje rodičovské združenie HAIMA CZ, o.s.

  • Už od nášho založenia posielame mesačne peňažný dar Lige proti rakovine Praha. Lige proti rakovine tiež dávame zadarmo vybavenie, ktoré je stále plne funkčné, len už nevyhovuje nášmu vysokému pracovnému nasadeniu (telefóny, mobily, notebooky).

  • Podporili sme Ligu proti rakovine Brno. Jej predsedníčka, pani Ing. Iva Hrnčířiková, PhD., sa o spolupráci vyjadrila takto : „Spoločnosť Sun Marketing nám poskytla finančnú podporu, ktorá pomohla organizácii a zaisteniu poradne pre odvykanie fajčenia a poradne pre správne stravovacie návyky detí a dospelých. Rada by som Sunu poďakovala za príjemnú spoluprácu!“


   • Základnej škole v Kladne sme darovali šesť stolných počítačov. Riaditeľka školy, pani Ing. Zuzana Chvojková, z nich mala očividnú radosť!

   Sandra Gligić predáva počítače

   • V roku 2010 sme sa stali adoptívnymi rodičmi zebry Grévyho v pražskej ZOO.

   Zebra Grévyho

   Certifikát o adopcii zebry Grévyho

   

  Poslat emailem