Profil spoločnosti

Nie sme len skupinka ľudí, ktorí sa každé ráno náhodne stretávajú v kancelárii. Máme svoje ciele, uznávame určité hodnoty a pracujeme podľa určitých zásad.

Profil našej spoločnosti

V internetovom marketingu sme skúsení harcovníci. Aj keď sme v odbore zažili už mnoho, chuť vymýšľať stále nové a nové kreatívne návrhy nás neopustila. Naopak, s každým ďalším projektom raste!

Návrhy, ktoré klientom predkladáme, sú založené na dokonalom poznaní trhu. Prostredie internetu sa vyvíja rýchlejšie ako ktorékoľvek iné. Naši špecialisti sa preto neustále vzdelávajú a zdokonaľujú, aby ich práca vždy korešpondovala s najnovšími trendmi.

Ak sme niečím známi, je to predovšetkým osobný prístup ku každému klientovi. Či už ide o výkonovú reklamu, marketing v sociálnych sieťach, webdizajn alebo ktorúkoľvek inú službu, vždy začíname od základu . Dôkladne preberieme vaše priania, potreby a možnosti, dohodneme sa na najvhodnejšom riešení a až potom začneme s jeho realizáciou.

Čoho sa u nás nedočkáte? Rozhodne vám nebudeme nútiť nič, z čoho nebudete mať úžitok.

Naše vízie a misie

  • Chceme byť jedným z najuznávanejších subjektov na českom a slovenskom internetovo-marketingovom trhu. Ak ide o veľkosť meranú tržbami, chceme patriť medzi TOP 5 spoločnosti v česko-slovenských rukách. Chceme byť realizátori, nielen konzultanti či poradcovia. Chceme, aby nás klienti nechali sa o ich potreby postarať. Našim cieľom sú spokojní klienti, spokojní zamestnanci i spokojní vlastníci.
  • Chceme byť vnímaní ako rešpektovaná, sebavedomá, profesionálna spoločnosť, ktorá vždy stojí za svojimi záväzkami voči klientom. Klienti si musia byť kvalitou našich služieb istí už predtým, než sa na nás vôbec rozhodnú kontaktovať. Chceme rásť vďaka spokojnosti našich zákazníkov.
  • Chceme sa vyznačovať aktívnou proklientskou komunikáciou a tiež inovatívnym prístupom k riešeniu problémov. Sme tu pre našich klientov a klienti to musia pocítiť ako z toho, čo im ponúkame, tak z toho, ako im to ponúkame. Na rozdiel od našich konkurentov je pre nás dôležitý nielen obsah, ale i forma.
  • Po upevnení pozícií v domácom českom a slovenskom trhu chceme expandovať na zahraničné trhy v strednej Európe. Zaujíma nás predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Našimi zástupcami v týchto pobočkách sa stanú tí najlepší z domácich pobočiek.

Hodnoty, ktoré uznávame

Znalosti a schopnosti

Sme odborníkmi v odbore internetovej reklamy. Vieme nájsť účinné riešenia klientových potrieb. Táto hodnota je skutočne kľúčová a prejavuje sa najma neutíchajúcim tlakom na ďalšie a ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie nielen špecialistov, ale i account managerov.

Spoľahlivosť a kvalita

Spoľahlivosť znamená, že keď niečo sľúbime, tak to tiež splníme. Kvalita znamená, že to, čo sľúbime, znesie prísne kvalitatívne meradlá. Naše meno musí vyrásť v synonymum spoľahlivosti, kvality a tiež dôveryhodnosti, na meno, na ktoré sa klienti budú s dôverou obracať.

Permanentná inovácia

Vieme, že jedinou istotou je zmena. Zmena pre nás znamená predovšetkým inováciu, permanentné zlepšovanie našich služieb, našej komunikácie, ale i vnútorných procesov tak, aby sme nielen držali krok s dobou, ale aby sme určovali trendy v odbore.

Pridaná hodnota pre klienta

Naši klienti dostanú vždy niečo naviac. Či už ide o osobný prístup, klientský servis alebo dodávané riešenie a služby.

Spokojní zamestnanci

Od nášho tímu očakávame maximum a za špičkovú prácu musíme byť pripravení ponúknuť každému zamestnancovi hodnotu podľa jeho osobných preferencií, či už ide o kariérny postup až na manažérske pozície v budúcich zahraničných pobočkách, vysoké finančné ohodnotenie, orientáciu na rodinný život vo forme voľnej pracovnej doby, atď. Zamestnanci sú srdcom Sunu.

Spokojní klienti

Klienti sú najprísnejší sudcovia našej práce. Veríme v silu kladných referencií, ktoré medzi sebou klienti poskytujú. Vieme, že klienta nič nepresvedčí viac než pozitívna skúsenosť iného klienta.

Robiť dobré veci dobre

Teda nielen zvoliť to, čo klientom bude skutočne fungovať, ale tiež to perfektne zvládnuť.

Pevná viera v budúcnosť internetu

Vieme, že internetová reklama je najúčinnejšia možná forma reklamy. Vieme, že práve na internete dosiahnu naši klienti najlepšie výsledky, že môžu v dôsledku perfektného zvládnutia internetu získať konkurenčnú výhodu, znížiť náklady a zvýšiť výnosy.

Máte záujem o naše služby? Napište nám.

Pošlite nám vyplnený formulár a buďte v strehu - do 2 hodin sa vám ozveme.

Pošlite nám vyplnený formulár a buďte v strehu - do 2 hodin sa vám ozveme.

Nebojte, vyplnením formulára se k ničemu nezaväzujete.

 

Poslat emailem